Barnehageåret 2022-2023

ÅRSHJUL

 • BARNEHAGEN ER STENGT mandag 3 oktober = Planleggingsdag (skolens høstferie)
 • BARNEHAGEN ER STENGT – Onsdag 16 november = Planleggingsdag (skolenes felles planleggingsdag for lærere = skolene er også stengt)
 • Torsdag 1 desember – Rampenissen Alvin flytter inn Tirsdag 13 desember
 • Tirsdag 13 desember – Luciafest (Barnas familier inviteres til kl 17. Barna går i Luciatog og vi spiser lussekatter og drikker gløgg sammen. Arrangementet foregår ute)
 • Mandag 19 desember – Nissefest (Vi kler oss ut som nisser og spiser grøt – Nissen pleier å komme på besøk)
 • BARNEHAGEN ER STENGT fra og med lille julaften fredag 23 desember (planleggingsdag) til og med søndag 1 januar. Første barnehagedag etter nyttår er mandag 2 januar 2023
 • BARNEHAGEN ER STENGT – Fredag 3 mars – Planleggingsdag ( Skolene har vinterferie)
 • BARNEHAGEN ER STENGT – f.o.m mandag 3 april t.o.m mandag 10 april – Påske
 • Tirsdag 16 mai – Vi øver på å gå i tog/ synger 17-maisanger og spiser pølser og is i barnehagen
 • Onsdag 17 mai – BARNEHAGEN ER STENGT. (Foreldre kan gå i tog sammen med barna – foreldrestyrt og frivillig aktivitet)
 • Torsdag 18 mai – BARNEAGEN ER STENGT – Kristi Himmelfartsdag (helligdag)
 • Fredag 19 mai – BARNEHAGEN ER STENGT – Planleggingsdag
 • Mandag 29 mai – BARNEHAGEN ER STENGT – Andre Pinsedag
 • SOMMERSTENGT – hele juli måned (fra 1 til 31) – Første barnehagedag etter ferien er tirsdag 1 august 2023

PLANLEGGINGSDAGER (barnehagen er stengt)

Mandag 3 oktober (høstferieuka)

Onsdag 16 november ( felles planleggingsdag for alle skolene)

Fredag 23 desember (lille julaften)

Fredag 3 mars (vinterferieuka)

Fredag 19 mai (dagen etter Kristi Himmelfart)

FORELDREMØTER – Dato fastsettes senere