Tilvenning / oppstart nye barn

Det å starte i barnehage er en stor omveltning i livene til både barn og foreldre.

Vi legger derfor vekt på å gjøre denne overgangen så myk som mulig – både for barna og foresatte.

Når barna starter i barnehagen anbefaler vi derfor følgende fremgangsmåte:

Første dag – foresatte sammen med barnet:

Foresatte kommer med barnet til avtalt tidspunkt og er sammen med barnet hele tiden i barnehagen. Det kan være klokt å ta en kort dag denne dagen. Alle barn er ulike her, så vi ser an barnets reaksjoner i løpet av dagen. Et naturlig tidspunkt å avslutte den første dagen er for eksempel etter formiddagsmaten.

Andre dag – foresatte er borte en liten stund:

Foresatte spiser frokost sammen med barnet og er med i lek en liten stund etter frokost. Når barnet er i gang med lek, går foreldrene seg en tur i nærområdet mens barnet leker i barnehagen. Viktig at barnet får med seg at foreldrene går og at de legger vekt på at de kommer tilbake snart. Dersom barnet gråter ved avskjed gjør foreldrene turen kort. Dersom barnet ikke er lei seg ved avskjed kan foresatte komme tilbake etter formiddagsmat.

Tredje dag – foresatte er tilgjengelig på kort varsel ved behov for henting:

Foresatte tar en kaffe mens barnet spiser frokost. Deretter er det avskjed før barnet er ferdig med frokost.

Barnet er uten foresatte mesteparten av dagen, men foresatte må være tilgjengelig til å komme på kort varsel dersom barnehagen ringer.

For de fleste barn vil disse tre dagene med tilvenning være tilstrekkelig. Men alle er forskjellige og noen barn vil bruke kortere eller lengre tid enn dette.

 

» Ha en fin dag. Ser deg senere! » :

Ofte er avskjed vanskeligere for de foresatte enn for barnet. Da er det viktig at man trekker pusten og forsøker å fokusere på å gjøre dette best mulig for barnet. Det viktigste er at barnet får med seg at foresatte går, og at barnet får tydelig beskjed om at de kommer tilbake. Dersom barnet gråter er det viktig at de voksne viser at de er trygge på situasjonen. Barna blir fortere trygge når de opplever at mamma og pappa er trygge på å levere dem fra seg.

Når barnet gråter ved avskjed er dette en naturlig reaksjon. Det er da viktig at barna får anerkjennelse fra de voksne på at det er greit å være lei seg, men at de voksne er trygge på at dette skal gå bra.

For mange foresatte er det en naturlig reaksjon å ville snu i døra når barnet gråter. Dette er noe vi anbefaler at man forsøker å unngå, da erfaring viser at dette kan bidra til at barnet lettere føler situasjonen som utrygg.

Det er viktig å huske at alle barn er ulike og har ulike behov i en tilvenningsfase. Vi forsøker å være lydhøre og observante slik at vi kan møte hvert enkelt barn slik de har behov for.