Facebook, nettside og messenger

Taubanen familiebarnehage bruker Messenger og Facebook som verktøy for å formidle løpende informasjon til foresatte.

Bilder og videoer av barna deler vi med foresatte (og eventuelt andre personer godkjent av foresatte) på Messenger.

Vi legger ikke ut bilder og video der barna er gjenkjennelige på vår nettside eller den åpne facebook-siden. Når vi deler bilder så er bildene av en slik karakter at man ikke kan se ansiktene på barna. Dette for å ivareta barnas personvern.  NB!! Det er viktig at foreldre også respekterer dette og ikke deler bilder/videoer av andres barn på sine private sider.

På nettsiden www.taubanenbarnehage.no ligger det til enhver tid oppdatert informasjon om rammeverk, pedagogiske planer og rutiner.