Hvem er vi

 


Eier og pedagogisk leder i Taubanen familiebarnehage: Rachel Belinda Haarberg (41 år).

Rachel har 20 års erfaring med arbeid i barnehage. Det har vært en livsdrøm for Rachel å starte en egen barnehage. Taubanen familiebarnehage er et produkt av dette.

I forhold til barna er Rachel opptatt av at selv de minste barn har rett til å bli tatt på alvor og ha medvirkning over sin egen hverdag.

Rachel har fordypning i drama fra førskolelærerutdanningen og er brennende opptatt av fortellerkunst, dramatisering og det å se verden fra barnas synsvinkel. Noe av det beste Rachel vet er å undre seg over livets forunderligheter sammen med barn, ut i fra der barna er – i øyeblikket. Hun mener at barns undring og nysgjerrighet er det aller beste utgangspunktet for læring.

Assistent i Taubanen familiebarnehage: Irja Haarberg (20 år)

Irja er under utdanning og er for øyeblikket lærling i salgsfaget. Hun er mor til Isabella 4 år og bor i nabohuset. Det at Irja startet tidlig i mammarollen har ført til at hun er trygg i rollen som voksen omsorgsperson.

I forhold til barna er Irja en lyttende voksen som er genuint interessert i det barna har å fortelle. Hun har en egen evne til å samtale med barn på en slik måte at de får øynene opp for sin egen kompetanse. Irja elsker å sitte sammen med barn i skapende kreative aktiviteter og ta seg god tid til barnas innspill underveis.

Vikar i Taubanen familiebarnehage: Lisbeth Østby (42 år)

Vaktmester og vikar i Taubanen familiebarnehage: Bent Andre Lotterud (45 år)