Fagområdene i rammeplanen for barnehager

Rammeplanen for barnehager kap. 9 – Fagområder

Klikk på lenkene (den orange teksten) nedenfor for mer informasjon om de enkelte fagområdene.

Det anbefales også å klikke på lenkene til filmene!

Svært gode filmer som sier mye om hverdagen i en barnehage!

Film: Ny rammeplan for barnehager gjelder fra 1 august 2018

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

(Film: Samtaler med barn)

(Film: Barnehagens språkmiljø)

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut.

Måltider og kosthold

 (Film: Mestring)

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

(Film: Resonnering)

(IKT-briller)

 

ANTALL, ROM OG FORM

Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

(Film: Ressonering)

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.

(Film: Samtaler med barn)

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

(Film: Samisk barnehagekultur)